TULE-TIETOKESKUS

TULE = TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ

TAUSTAA

TULE-tietokeskuksen toiminta on saanut alkunsa vuosina 2013-2016 toimineesta TULE tutuksi – projektista.

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan palvelujohtajat kutsuivat koolle turkulaiset tuki- ja liikuntaelinsairaiden hyväksi työtä tekevät järjestöt Turun Seudun Selkäyhdistys ry, Turun seudun Reumayhdistys ry, Turun Seudun Luustoyhdistys ry ja Turun Seudun Nivelyhdistys ry:n pohtimaan yhdistysten ja kaupungin välisen yhteistyön tehostamista vuonna 2011.

Projektin tavoitteena oli perustaa turkulaisten tule-yhdistysten yhteinen TULE-tietokeskus. TULE-tietokeskuksen tavoitteena oli parantaa tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvointiin ja ennaltaehkäisyyn liittyvää tietoutta, parantaa jo sairastuneiden elämänlaatua ja osallisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä. TULE-tietokeskuksen kautta tavoitteena oli edistää myös kumppanuusyhdistysten välistä yhteistyötä.

NYT

TULE-tietokeskuksen toiminta jatkuu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) kohdennettuna toiminta-avustuksena.

TULE-tietokeskuksen toiminta on juurtunut osaksi tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistämisen kenttää. Hyväksi havaitut toimintamuodot ovat käytössämme edelleen.

Yhdessä kumppanuusyhdistystemme kanssa, ja saamamme asiakaspalautteen pohjalta kehitämme toimintaamme jatkuvasti.

Ohjaus- ja neuvontatyössä painottuvat asiakas- ja tarvelähtöisyys.

Toiminnan tavoitteena on kartuttaa yksilön tietoja tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvointia koskien sekä auttaa omaksumaan tule-terveyttä tukevia asenteita ja toimintatapoja.

Monipuolisen/kanavaisen viestinnän avulla edistämme tunnettavuuttamme.


Teemme töitä tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvoinnin edistämiseksi Suomen ensimmäisessä ja tällä hetkellä ainoassa TULE-tietokeskuksessa.