HYÖDYNTÄISINKÖ OSTEOPAATIN, NAPRAPAATIN VAI OMT-FYSIOTERAPEUTIN OSAAMISTA?

Hyödyntäisinkö osteopaatin, naprapaatin vai OMT-fysioterapeutin osaamista?

Tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen, toimintahäiriöiden ja oireiden lievittämiseen on käytettävissä melkoinen asiantuntijoiden joukko. Jokaisella ammattiryhmällä on oma näkökulma tuki- ja liikuntaelimistöön, ja tämän lisäksi vielä jokaisella yksittäisellä ammattilaisella on näkemyksensä ja kokemuksensa tuki- ja liikuntaelimistöstä. Kaikilla ammattiryhmillä on myös runsaasti samankaltaisia näkemyksiä, menetelmiä ja käsittelytapoja. Heitä yhdistää tieto ihmisen kehon anatomiasta, toiminnasta ja kehossa ilmenevistä vaivoista. Lisäksi heitä yhdistää halu auttaa ihmisiä pysymään liikkeessä ja edistämään hyvinvointia.

Ammattilaisten kirjavaa joukkoa yhdistää myös se, että heidän kaikkien koulutus tapahtuu pääasiassa ammattikorkeakouluissa (AMK). Kaikilla on koulutuksen käytyään oikeus käyttää suojattua ammattinimikettä. Fysioterapeutti voi erikoistua myös OMT-terapeutiksi erikoistumiskoulutuksena, jonka järjestää SOMTY (Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistys).

Kaikki ammattiryhmät käyttävät työssään käsiä eli manuaalisia menetelmiä. Menetelmiä ovat nivelten mobilisointi eli nivelen passiivinen tai aktiivinen liikkeelle saaminen. Mobilisoinnissa hyödynnetään nivelen liukuliikkeitä ja traktiota eli vetoa rauhallisesti ja kivuttomasti. Liike toteutuu nivelen lyhyellä tai pitkällä liikeradalla. Tarkoituksena on saada nivelen liikkuvuus lisääntymään. Käytössä on myös nivelen manipulointi eli nivelen liikuttamista nopeasti siten, että liike tapahtuu lyhyellä liikeradalla. Myös manipuloinnin tavoitteena on helpottaa nivelen toimintaa ja lievittää kipua. Manipulaatiomenetelmiä voidaan kohdistaa yksittäisiin niveliin tai selkärangan niveliin. Nivelten mobilisointia ja manipulointia yhdistetään usein pehmeiden kudosten käsittelyyn, joita voivat olla liike, venyttely tai hieronta.

Naprapatialla tarkoitetaan käsin tehtävää hoitoa tuki- ja liikuntaelimistöön. Naprapaatti käyttää muun muassa nivelten manipulaatio- ja mobilisaatiomenetelmiä. Naprapaatin tekemällä manipulaatiolla tarkoitetaan 

Nainen venyttää kylkeä seisten.

Kaikki ammattiryhmät ohjaavat fyysistä toimintakykyä edistäviä ja ylläpitäviä terapeuttisia harjoitteita.

hoitoa, joka kohdennetaan sellaiseen niveleen, jossa on esimerkiksi liikerajoitusta. Nivel viedään käsin ääriasentoon ja siihen kohdistetaan nopea voimakas liike. Tähän liikkeeseen liittyy napsahtava ääni. Käsittelyn tarkoitus on välittömästi lisätä nivelen liikettä. Vaikka menetelmä saattaa kuulostaa rajulta, se on kuitenkin ammattilaisen käsissä turvallinen hoitomuoto. (Lähde: Suomen naprapaattiyhdistys). Naprapaatin koulutus on neljävuotinen.

Osteopatialla tarkoitetaan myös käsin tehtävää hoitoa tuki- ja liikuntaelimistöön. Osteopaatti perehtyy kehon toiminnallisiin häiriötiloihin ja ongelmiin. Myös osteopaatti käyttää nivelten manipulaatio- ja mobilisaatiomenetelmiä tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden ja kiputilojen hoidossa. Lähestyminen tuki- ja liikuntaelimistön kipuihin on kokonaisvaltainen ja perustuu anatomian ja fysiologian osaamiseen. Hoitomenetelmät voivat olla lempeitä pehmeiden lihaskudosten käsittelyitä, nivelten ja selkärangan manipulaatiotekniikoita tai lihaskalvojärjestelmän käsittelyä (Lähde: Suomen osteopaattiliitto). Osteopaatin koulutus on neljävuotinen.

Fysioterapeutin koulutus antaa valmiudet ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tukemalla hänen toiminta- ja liikuntakykyään. Peruskoulutus antaa valmiudet toimia tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvyn edistämisessä. Työssä käytetään käsin tehtäviä hoito- ja arviointimenetelmiä, mobilisointimenetelmiä sekä terapeuttisia harjoitteita. Fysioterapeutin koulutus kestää 3,5 vuotta. OMT-terapia on fysioterapian erikoistumiskoulutus. Koulutuksessa syvennytään tuki- ja liikuntaelimistön hoitomenetelmiin sekä fyysisen toimintakyvyn arvioimiseen. OMT-terapeutti käyttää nivelten ja selkärangan käsittelyyn käsin tehtäviä menetelmiä ja tekniikoita sekä antaa asiakkaalle terapeuttisia harjoitteita omatoimiseen hoitoon (Lähde: SOMTY). OMT-koulutuksen kokonaisuus kestää noin 2,5 vuotta.

Osaavien ammattilaisten joukko on suuri, ja tässä kirjoituksessa mainittujen lisäksi alalla toimii kiropraktikkoja, hierojia, urheiluhierojia ja erilaisia jäsenkorjaajia. Kun ero ammattilaisten suorittamien käsittelyiden välillä on vähäinen, on ymmärrettävästi valinta haastavaa. Kokeilemalla jokainen löytää sopivan ammattilaisen ja menetelmän itselleen.


Terhi Pihlajaniemi | TULE-tietokeskus 2019