POLVEN NIVELRIKKO

Polven nivelrikko

Nivelrikko on yleisin nivelsairaus maailmassa ja Suomessakin noin miljoonalla on diagnosoitu nivelrikko. Lisäksi nivelrikkomuutoksia on vielä useammalla, mutta ne eivät välttämättä oireile lainkaan. Tässä artikkelissa keskitytään polven nivelrikkoon.

MITÄ NIVELESSÄ TAPAHTUU NIVELRIKON MYÖTÄ?

Jokaisessa nivelessä on nivelrustoa, jonka tarkoituksena on suojata luiden päitä niiden niveltyessä sekä toimia luiden liukupintana. Lisäksi nivelrusto vähentää luuhun kohdistuvaa rasitusta. Nivelrikossa juuri tämä nivelrusto vaurioituu epätasaisesti sekä paikoittain ja lopuksi häviää. Tästä johtuen nivelrako kaventuu ja liukupinta katoaa, jolloin luiden pinnat hankaavat toisiaan vasten. Nivelrustossa ei ole verisuonia eikä kipuhermoja. Kipua aiheutuu vasta muiden nivelkudosten, esimerkiksi luun, nivelkalvon tai lihasten vaurioitumisen seurauksena. Rustomuutosten lisäksi nivelrikko vaikuttaa niveltä ympäröiviin nivelkalvoon ja lihaksistoon.

ALTISTAVIA TEKIJÖITÄ

Polven nivelrikossa on useita altistavia tekijöitä. Naissukupuoli, ikääntyminen, ylipaino ja polven vammat lisäävät polven nivelrikon riskiä.

Ikääntymisen myötä tapahtuvaa nivelruston mekaanisten ominaisuuksien ja aineenvaihdunnan heikentymistä voi hidastaa terveellisillä elämäntavoilla. Terveelliset elämäntavat auttavat myös painonhallinnassa: kun paino pysyy normaalina, vältetään ylimääräistä painon aiheuttamaa kuormitusta polviniveleen.

Nuoruuden aikaiset polvivammat lisäävät riskiä toispuoleiseen polven nivelrikkoon jopa enemmän kuin ylipaino. Polvivamma voi olla esimerkiksi nivelen sisäinen murtuma tai polvinivelen vakautta heikentävät nivelsidevammat.

Nivelrikkomuutoksia polvinivelessä.

Polvinivelrikon muutoksia

YLEISIMMÄT OIREET LYHYESTI:

  • Paikallinen nivelkipu
  • Kipu on jomottavaa
  • Aamuisin sekä pitkään paikalla olon jälkeen on hankalaa lähteä liikkeelle
  • Rasitus pahentaa kipua ja lepo helpottaa
  • Edenneessä vaiheessa kipukaudet pitkittyvät
  • Voi muuttua yö- ja leposäryksi

ITSEHOITO

Liikunta on nivelrikon hoidon perusta. Liikuntaa tulisi harrastaa säännöllisesti yleisten liikuntasuositusten mukaisesti. Jos kipuja on polvessa vielä yli kaksi tuntia harjoittelun jälkeen, on liikunta ollut liian raskasta. 

Nivelet tarvitsevat liikettä, ne eivät kulu lisää sopivassa liikunnassa!

LIHASVOIMAHARJOITTELU

Polvea ympäröivien lihasten lihasvoimaharjoittelu vähentää polven nivelrikkokipua sekä parantaa polvinivelen toimintakykyä. Lihasvoimaa tulisi harjoitella vähintään kaksi kertaa viikossa. Lihasvoimaa kehittäviä liikuntalajeja ovat esimerkiksi ohjattu ryhmämuotoinen liikunta, joka keskittyy lihasvoimaharjoitteluun tai kuntosalilla tehtäviin harjoitteisiin. Ryhmämuotoinen liikunta saattaa antaa harjoittelun lisäksi vertaistukea sekä motivaatiota harjoitteluun.

VESILIIKUNTA

Vesiliikunta on nivelystävällistä liikuntaa. Ohjattu harjoittelu vedessä vähentää tutkitusti myös nivelkipua sekä parantaa toimintakykyä. Jotta tuloksia alkaisi näkyä, tulisi vesiliikuntaa harrastaa muutamia kertoja viikossa ainakin kolmen kuukauden ajan.

MUITA ITSEHOIDON KEINOJA

Paikallinen kylmähoito saattaa helpottaa polven nivelkipuja, turvotusta sekä parantaa polven liikkuvuutta. Lisäksi polvituet, tukipohjalliset sekä liikkumisen apuvälineet saattavat lievittää kipuja polvessa ja kohentaa fyysistä toimintakykyä.

MILLOIN LÄÄKÄRIIN?

Lääkäriin kannattaa hakeutua viimeistään silloin, kun polvikipu häiritsee huomattavasti päivittäistä toimintaa.


TULE-tietokeskus 2019

Lähdetiedot saa pyydettäessä TULE-tietokeskuksesta.