Muista PEACE and LOVE liikuntavamman sattuessa

Muista PEACE & LOVE liikuntavamman sattuessa

Liikuntavammat ovat yleisin tapaturmaluokka Suomessa. Vuosittain sattuu noin 420 000 liikuntavammaa. Suurin osa liikuntavammoista on ehkäistävissä monipuolisella ja säännöllisellä liikkumisella. Hyvä kestävyyskunto ja riittävä lihasvoima, kehonhallinta sekä tasapaino luovat perustan turvalliselle liikkumiselle.

Olet varmasti kuullut pitkään käytössä olleesta kolmen K:n (kompressio – koho – kylmä) hoidosta liikuntavammojen ensiapuna. Uudistettu suositus mukailee vuonna 2020 julkaistua kansainvälistä pehmytkudosvammojen PEACE and LOVE -suositusta. Uudessa ohjeistuksessa korostuvat vammaa seuraavien päivien kuntoutustoimet.

Liikuntavamman sattuessa

Liikuntavamman sattuessa suositellaan välittömästi vamma-alueen suojelemista välttämällä varausta ja rajoittamalla liikettä vamma-alueella. Kyseinen alue tulee myös kohottaa sydämen yläpuolelle.

Kylmän käyttö ensiaputoimena ei tutkimusten mukaan ole osoittautunut tehokkaaksi. Kylmää voi kuitenkin käyttää harkiten esimerkiksi vamman kivunhoidossa.

Kipulääkkeeksi suositellaan ensisijaisesti parasetamolia tulehduskipulääkkeiden sijaan sen vähäisempien haittojen vuoksi. Vamma-alueen ympärille luotu puristus vähentää mahdollista kudoksensisäistä verenvuotoa. 

Varhainen kuormitus ja kuntoutus ovat avainasemassa liikuntavamman jälkeen

Aktiiviseen harjoitteluun perustuva kuntouttaminen on todettu passiivisia hoitomuotoja tehokkaammaksi, joten kuormituksen aloittamista ja normaaleja arjen toimintoja suositellaan aloitettavaksi heti, kun oireet sallivat. 

Liikkeen avulla parannetaan normaalin verenkierron palautumista, vahvistetaan kudosten paranemista sekä vältetään kivun voimistumista. Mikäli aktiivista kuntoutumista laiminlyödään, heikentää se vamma-alueen myöhempää rasituksensietoa ja näin ollen lisää myös vamman uusiutumisriskiä.

On hyvä pitää myös mieli positiivisena liikuntavammasta huolimatta. Huoliajattelu, murehtiminen ja pelko liikkeestä ovat yhteydessä heikompaan lopputulokseen vammasta toivuttaessa.


Turvallisia liikuntahetkiä!

Jenna Walldén | koordinaattori, fysioterapeutti
TULE-tietokeskus 2023