Jää vei jalat alta

Jää vei jalat alta


Leena Vuorinen, 66, mursi lonkkansa kaaduttuaan jäisellä tiellä reilut kaksi vuotta sitten. Lonkka on kuntoutunut, mutta mieli ei – pelko kaatumisesta on edelleen läsnä liukkaalla liikuttaessa.
Leena oli hakemassa päivän postia eikä vaivautunut laittamaan nastakenkiä jalkaan, vaikka tiesi kelin olevan liukas.

- Ajattelin, että käyn vain nopeasti hakemassa postit niin kuin joka päivä siihen asti, enkä siksi tarvitse kunnon kenkiä, Leena muistelee.

Ulkoportaita takaisin sisälle kiivetessään Leena liukastui ja loukkasi lonkkansa. Selvää oli, että apua oli saatava. Onneksi puhelin löytyi taskusta ja apu tuli nopeasti paikalle.

Kuulostaako Leenan tarina tutulta?

Liikenneturvan vuonna 2017 teettämän kyselyn mukaan neljä kymmenestä on kaatunut liukastumalla talvikuukausien aikana. Liukastumiset ovatkin yksi merkittävä tekijä kaatumistapaturmien aiheuttajina.

Kaatumisten seuraukset voivat olla hetkellisiä ja ohimeneviä, pidempikestoisia tai pahimmillaan pysyviä. Lonkkamurtumia sattuu vuosittain noin 7000. Viime vuosien aikana lonkkamurtumien ilmaantuvuus on UKK-instituutin mukaan kuitenkin positiivisesti laskenut.

Valitsemalla kengät kelin mukaan, voit ehkäistä liukastumista. Valitse matala- ja leveäkantaiset kengät, jotka ovat taipuisat eivätkä kovetu pakkasella. Pohjan kuvioinnin tulisi olla avoin kengän sivusta ja syvyydeltään noin viisi millimetriä.

Lonkkamurtuman karkea kustannus on keskimäärin 30 000 euroa vammaa seuranneena vuonna, kun mukaan lasketaan hoidon ja kuntoutuksen aiheuttamat kokonaiskulut. UKK-instituutin tutkijat ennustavat, että lonkkamurtumien esiintyvyys kasvaa väestön ikääntyessä. Arvion mukaan lonkkamurtumat aiheuttavat vuonna 2030 jopa 300 M€:n kustannukset.

Liikuntaharjoittelu keskeisin kaatumisten ehkäisykeino


Kaatumisia voidaan ehkäistä monipuolisella ja säännöllisellä tasapaino-, lihaskunto- ja kestävyysharjoittelulla. Tutkimusten mukaan lihasvoima- ja tasapainoharjoittelulla voidaan vähentää iäkkäiden kaatumisriskiä jopa 50 %. Lihasvoimaa ja tasapainoa tulisi harjoittaa vähintään kaksi kertaa viikossa ja kestävyysharjoittelua vähintään kaksi ja puoli tuntia viikossa.

Tasapainoharjoittelulla voidaan vaikuttaa myös kaatumisen pelkoon: oman kehon tuntemus lisää luottamusta liikkumisen hallintaan. Tasapainoa ja kestävyyttä kartuttavia liikuntamuotoja ovat muun muassa tanssi ja luonnossa liikkuminen.

Lihasryhmiä, joiden voimaa tulisi vahvistaa kaatumisten ehkäisyn näkökulmasta, ovat pakaran, reiden etu- ja takaosan alueen lihakset, säären ja pohkeen lihakset sekä keskivartalon lihakset. Vahvat alaraajojen lihakset, liikkuvat nilkkanivelet ja terveet jalkaterät auttavat pysymään pystyssä.

Tutkimukset osoittavat, että myös askellusharjoittelu voi vähentää ikääntyneiden kaatumistapaturmia. Askellusharjoittelu sisältää askelsarjaharjoitteita joko ennalta kerrottuna tai niin, että henkilö joutuu reagoimaan ympäristön haasteisiin, kuten esteen ylitys. Askellusharjoittelu kehittää muun muassa reaktionopeutta, tasapainoa ja kävelynopeutta. Harjoittelu voidaan toteuttaa osana muuta liikuntaa.


Jenna Walldén | koordinaattori, fysioterapeutti
TULE-tietokeskus 2022