SEISAHTAISITKO HETKEKSI?

Jo 1700 -luvulla havaittiin, että istumatyötä tekevät vaatturit eivät olleet yhtä terveitä kuin paikasta toiseen liikkuvat viestinviejät. 1950 - luvulla tehdyn tutkimuksen mukaan linja-autonkuljettajat saivat puolet enemmän sydänkohtauksia kuin konduktöörit, jotka kävelivät jopa 600 porrasta työpäivän aikana.


Suurin osa suomalaisten aikuisten valveillaoloajasta kuluu paikallaan. Tähän opitaan pikkuhiljaa jo päiväkodissa ja määrä lisääntyy ala-asteelta yläkouluun mentäessä. Eurooppalaisen selvityksen mukaan aikuisväestö istuu noin 5-6 tuntia päivässä ja viidesosa 7,5 tuntia päivässä tai jopa enemmän.


Istumisella ja yleisesti ottaen paikallaololla on epäedullisia vaikutuksia terveyteen ja niillä on yhteys useisiin elintapasairauksiin kuten diabetekseen ja valtimosairauksiin. Istuminen myös kuormittaa pitkäkestoisesti ja yksipuolisesti kehon tukirakenteita ja on yhteydessä niskan, alaselän ja muiden tuki- ja liikuntaelinten ongelmiin. Istumisen laadullakin on merkitystä. Ei ole aivan sama käyttääkö päivässä 7 tuntia istumiseen töissä tai vapaa-ajalla, sillä vapaa-ajan istuminen on usein passiivisempaa ja siihen liittyy monesti myös huonoja elämäntapoja, kuten napostelua.


Erityisesti vähän liikkuvat henkilöt hyötyvät seisoma-asennossa oleskelusta. Toisaalta liian pitkään seisoskelukin on haitallista, mikäli lihasten tukemaa hyvää asentoa ei kyetä ylläpitämään. Seisoma-asennossa vietetystä ajasta ei kuitenkaan toistaiseksi ole riittävästi tutkimustietoa tarkkojen suositusten antamiseen.

Tämänhetkisen tiedon valossa voidaan suositella nousemaan ainakin puolen tunnin välein ylös. On kuitenkin yksi asia, joka on vielä parempi kuin istuminen tai paikallaan seisoskelu: kevyt liikuskelu. Paikallaanolon jälkeen on hyvä lähteä kevyesti liikkumaan ja näin tauottaa istumista ja paikallaanoloa. Kevyt kävely ja venyttely auttavat lieventämään jännitystä lihaksistossa ja vilkastuttavat verenkiertoa.


Vuonna 2019 uudistettujen liikuntasuositusten mukaan kevyttä liikuskelua olisi hyvä tehdä aina, kun siihen on mahdollisuus. Kevyt liikkuminen pitää sisällään istumiseen tuodut tauot, jolloin kävellään hieman ja liikuskellaan tai valitaan vaikka portaat hissin sijasta.

riittävästi palauttavaa unta, taukoja paikallaanoloon aina kun voi, kevyttä liikuskelua mahdollisimman usein, reipasta liikkumista 2,5 t viikossa tai rasittavaa liikkumista 1 t 15 min viikossa sekä lihaskuntoa ja liikehallintaa 2 kertaa viikossa

Markus Huovinen | fysioterapiaopiskelija | TULE-tietokeskus 2020

Lähdetiedot saa pyydettäessä TULE-tietokeskuksesta.