9 syyskuun, 2015

Suomessa noin 46 % naisista ja 51 % miehistä istuu vähintään kuusi tuntia päivässä. Istumisaikojen pidentyminen kasvattaa riskiä muun muassa ylipainoon, sydän- ja aineenvaihduntasairauksiin ja jopa ennenaikaiseen kuolemaan. Liikunnan merkitys korostuu monien sairauksien hoidossa ja ehkäisyssä. Liiallinen istuminen ei kuitenkaan ole pelkästään liikunnan puutetta, vaan se on myös itsenäinen muiden elintapojen ohella terveyteen vaikuttava tekijä. Myös liikuntaa harrastavat voivat saada terveyshaittoja liiasta istumisesta. Tehokkain tapa vähentää istumisesta aiheutuvia terveyshaittoja on yksinkertaisesti vähentää istumista.

TULE kysymään lisää TULE-tietokeskuksesta, kuulemaan uusimmista istumissuosituksista ja hakemaan vinkkejä esimerkiksi istumisen tauottamiseen.

About the author 

Jenna Wallden

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe now to get the latest updates!