MIEHET LIIKKEELLE

Miehet liikkeelle

Miten saadaan miehet liikkeelle? Tutkimuksen todistavat, että liikkumaan innostaa liikunnan mukavuus. Kun liikunta koetaan mukavaksi, siihen löytyy myös aikaa. Osa miehistä asettaa itselleen selkeitä tavoitteita liikunnan suhteen. Tavoitteina saattavat olla selän parempi kunto, yläraajojen parempi lihasvoima, yleisesti parempi olo ja terveys, mielihyvän tunne tai jopa elämyskokemus. Aktiiviharrastajat taas motivoituvat liikuntaan teemalla – rakkaudesta omaan lajiin. Tällöin myös itse suoritukselle annetaan arvoa.

Ohjaten eteenpäin

Me kaikki olemme erilaisia. Toisille sopii liikunta yksin omatoimisesti toteutettuna kuntosalilla tai lenkkeillen, toisille taas on mieluisaa olla mukana ohjatussa ryhmässä tai liikkua porukan mukana. Keväällä 2016 haastattelin miehiä, jotka osallistuivat ohjattuun liikuntaryhmään. Heidän viestinsä oli selkeä: Miesten on mukavampi tulla juuri heille suunnattuun ryhmään. Miesten liikuntaryhmässä puhutaan miesten kieltä ja toimitaan miesten tavoilla. Ohjaajan sukupuolella on väliä, vai onko? Toiset haluavat ehdottomasti miesohjaajan ja toiset naisohjaajan. Ohjaajan sukupuolta tärkeämmäksi koetaan kuitenkin ohjaajan taito ohjata monipuolisesti ja innostavasti.

Liikunta vaikuttaa kehoon ja mieleen

Keskivartalo on kaiken liikkumisen perusta. Siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Keskivartalon lihasten vähäinen käyttäminen johtaa ajan kuluessa siihen, että lihasten lihasvoima heikkenee ja selkärangan liikkeet muuttuvat epäedulliseen suuntaan. Selkäranka jäykistyy eteen- ja taaksetaivutuksessa sekä kiertosuuntainen liikkuvuus alenee.

Vatsa- ja selkälihaksia kannattaa vahvistaa sekä rintarangan kiertoliikkeitä harjoitella. Huomiota kannattaa kiinnittää myös alaselän, lantion ja lonkkanivelen väliseen toimintaan. Kyykkyharjoittelu on kovasti muodissa. Kyykkyharjoittelussa huomiota kiinnitetään siihen, että lonkka ja polvi pysyvät samassa linjassa niin alas mentäessä kuin ylös tultaessa.

Pitkään jatkuneet kivut vaikuttavat tasapainon hallintaa, joten tasapainoharjoituksia kannattaa sisällyttää harjoitteluun.

Passiivisen elämäntavan malli opitaan jo nuorena. Tiedetään, että hyvä fyysinen lihaskunto ja kestävyyskunto auttavat miehiä sietämään paremmin stressiä ja voimaan myös psyykkisesti hyvin. Hyväkuntoisena sietää myös ohimeneviä tuki- ja liikuntaelimistön rasitusoireita paremmin.

Rohkeasti mukaan

Eri yhdistysten järjestämiin miesten ryhmiin on helppo tulla aloittamaan oma liikuntaharrastus. Ryhmän kannustus motivoi jatkamaan, ja kunto nousee vähitellen. Turussa toimivat tuki- ja liikuntaelinyhdistykset ja kaupunki järjestävät myös miesryhmille suunnattua ohjattua liikuntaa. Turun Seudun Selkäyhdistyksen Äijäjumppa kokoaa miehet yhteen. Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus taas innostaa miehiä liikuntaa Raskas sarja ja Hikinen tusina –ryhmillä.

Mies kyykkää keppi hartioilla.

Kyykkyharjoittelu on kovasti muodissa. Kyykkyharjoittelussa tulisi huomioida, että lonkka ja polvi pysyvät samassa linjassa niin alas mentäessä kuin ylös tultaessa. Ylävartalon ja selän tulee olla linjassa lantion kanssa.

Ohjattu ryhmäliikunta toimii tehokkaana kunnon ja mielen kohottajana, etenkin huonokuntoisena kannattaa aloittaa ohjatulla ryhmäliikunnalla. Kun kunto nousee, voi siirtyä vähitellen rasittavampaan liikuntaan.

Oireita selässä, lonkassa tai polvessa

Selkäoireet ovat miehillä yleisiä. Miehet havahtuvat hoitamaan selkäänsä vasta silloin kun selkäoireita jo on ja oireet haittaavat arkipäivää. Terveys 2011 -tutkimuksen mukaan selkäkipujen esiintyvyys suomalaisilla miehillä on kasvanut viimeisten 10 vuoden aikana. Selkäkipua oli edellisten 30 päivän aikana 35 %:lla miehistä. Ylipaino lisää riskiä välilevyn kuormittumiselle ja jopa välilevytyrälle. Ylipainoisilla hankalat kiputilat ovat yleisempiä.

Nivelrikko on erittäin yleinen ja eniten kipua aiheuttava tule-sairaus. Miehillä nivelrikkoa esiintyy eniten polvissa ja lonkissa. Nuorilla 30 – 44 -vuotiailla miehillä polven nivelrikko on harvinaista, mutta sen esiintyvyys kasvaa ikääntymisen myötä. Työikäisistä 55 – 64 -vuotiaista miehistä 9 %:lla ja eläkeikäisistä 75 – 84 -vuotiaista yli 15 %:lla on nivelrikkoa. Lonkan nivelrikkoa työikäisillä miehillä on vähän, mutta lonkan nivelrikon yleisyys kasvaa 65 ikävuoden jälkeen. Eläkkeellä olevista 75 – 84 -vuotiaista miehistä lonkan nivelrikkoa on 20 %:lla.

Luuston haurastuminen ei ole miehilläkään harvinaista ja väestön ikääntyessä myös miesten osteoporoosi on lisääntyvä ongelma. Miehillä on luiden koko suurempi ja heillä on luumassaan enemmän, niin myös vähenemä etenee hitaammin verrattuna naisiin. Myös miesten lonkkaluut murtuvat. Ennuste murtuman jälkeen on heikko, koska lonkkamurtuman kokeneet miehet ovat jo hauraita ja monisairaita.

Miehillä nivelreuma on harvinaisempi kuin naisilla. Suomessa nivelreuman esiintyvyys on 0,20 – 0,90 % väestötasolla. Tämä tarkoittaa keskimäärin 45 nivelreumaa sairastavaa 100 000 suomalaista kohden. Yksi kolmasosa sairastuneista on miehiä.

Teemapäivä miehille

TULE-tietokeskuksen fysioterapeutit kannustavat miehiä huolehtimaan tuki- ja liikuntaelimistöstä. TULE-tietokeskus on ideoinut miehille suunnatun TULE-terveyspäivän. Päivä sisältää tietoa tuki- ja liikuntaelinterveydestä sekä tuki- ja liikuntaelimistön mittauksia, kuten esimerkiksi puristusvoimamittauksen. Miesten TULE-terveyspäivä toteutetaan toiminnallisesti rennolla asenteella. Säännöllisesti järjestettävässä tapahtumassa on tarjolla tietoa siinä muodossa, että se houkuttelee hetkeksi pysähtymään terveysasioiden äärelle.

Terhi Pihlajaniemi | TULE-tietokeskus 2017